Какво означава ландшафтна архитектура

landscape architecture

Вие сте собственици на къща или вила, към която има двор и градина. Най-естественото нещо е да желаете те да са перфектното място за отдих, релакс и наслада. За целта, освен удобство и красота в дома, се стремите да реализирате такива и в градината.

Преди да се впуснете в „градинско приключение” свързано с идеи за изграждане на зелени лабиринти, алеи,езера, шадравани,чешми, фотани, водопади, арки, храсти и пъстри алеи с цветя, малки дръвчета, засяти покрай пътя, красиви тревни площи и ефектно озеленяване, трябва да изберете как ще действате – сами или ще потърсите помощ от специалист.

За осъществяване на всичките ви идеи имате нужда от специалист, който да ви помага със съвети в организирането на ландшафта.

Какво е ландшафт?

Ландшафт е цялата съвкупност от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност.

Съчетавайки физическите характеристики на заобикалящата среда и културните наслоявания от човешкото присъствие, наслагвано с хилядолетия, пейзажите отразяват свързването между човек и жизнена среда. За да опише всичко това, в българския език се е наложила думата ландшафт.

Всички елементи на ландшафта – релеф, растителност и строителни обекти – трябва да бъдат включени в изгражданата художествена композиция. Създаването на здравословна околна среда и борбата с изменението на климата също са от значение за повишаване на устойчивостта в силно урбанизираната градска среда. Това включва планиране на ландшафта и опазване на околната среда.

building landscape

Разработват се планове за поддръжка и развитие на природни територии и ландшафти, концепции за устойчиво регионално планиране, както и планиране на селищата.

Когато такива проекти се предвижда да засегнат естествената среда – например чрез изграждане на пътища или жилища – ландшафтни архитекти оценяват мерките за предотвратяване и смекчаване на последиците за ограничаване на всяко въздействие.

Какво представлява ландшафтната архитектура?

Основната задача на ландшафтната архитектура е да създаде удобно външно пространство. Това включва системното изучаване на съществуващите социални, екологични и геоложки условия и процеси в ландшафта и проектирането на нови елементи, чрез които ще се достигне до желания резултат.

Те осъществяват целия обхват от дейности свързани с планиране на местата и управление на дъждовните води; жилищно или градско планиране; екологично възстановяване; планиране на паркове и места за отдих, управление на визуален ресурс; планиране на зелена инфраструктура и озеленяване на частни и обществени имоти .

Ландшафтните архитекти определят структурата и използването на ландшафта и конфигурацията на неговите повърхности. Избират подходящи растения и определят разположението на засаждането им. Вземат решения по отношение на настилките и загражденията, както и използването на външни мебели и произведения на изкуството.

Защо е необходима ландшафтна архитектура?

Ландшафтната архитектура е архитектура на откритите пространства, клон на градоустройството, чиято цел е да създаде благоприятна външна среда за живот и отдих в градовете, крайградските и курортните зони и селските райони.

Какво включва ландшафтната архитектура?

Тя е тясно свързана с градоустройството и включва проектиране на отделни структури и ансамбли от сгради, улици и площади, обществени пространства от различен тип. В последните десетилетия ландшафтната архитектура, която съчетава екология и естетика, се бори с надмощието на бетона в големия град.

Доброто планиране на ресурсите, които да се ползват ландшафтните архитекти, значително подобрява средата ни на живот не само в града, но и в местата за почивка.

Каква е разликата между архитект и ландшафтен архитект?

Архитектите проектират структури като домове, офиси, театри и други, докато ландшафтните архитекти разработват планове за външни площи около структури.

Какви са задачите на ландшафтния архитект и ландшафтния дизайнер?

Ландшафтния дизайн, за разлика от ландшафтната архитектура, създава комфорт в местни обекти, които са много по-малки по размер. Например, дизайн на цветна леха или интериорно озеленяване, или флористика, или дизайн на лятна вила.

Ландшафтните архитекти проектират открити пространства. Те създават места за активни дейности, пасивна почивка и размишление. Съчетават екологичното съзнание и експертиза с проектантската си компетентност и креативност, за да изградят функционални и естетически приятни открити пространства, като същевременно се занимават със защита на природните ресурси.

Обхват на работата на ландшафтния архитект:

  • Устройствено и инвестиционно планиране
  • Опазване на околната среда при регионалното планиране
  • Задачи на озеленяването при използването на земите в градовете; планиране и секторно планиране
  • Инфраструктурни проучвания, планиране на развитието и ландшафтни програми
  • Градоустройство и селищно устройство
  • Поддръжка на паркове и исторически градини
  • Контрол на проекта, мониторинг и изпълнение
  • Експертни консултантски услуги, презентации и посредничество
4.6/5 - (80 votes)
Call Now Button