Изграждане на поливни системи

Кой е най-практичния начин за осигуряване допълнително количество вода на насажденията?

За да живее всяко растение има нужда от цял комплекс от условия, наречени благоприятни, а именно – топлина, влага и подходящо обработена почва. Влагата в почвата, освен от естествен произход, може да бъде осигурена и след напояване чрез разгъване, местене и пръскане с маркуч. Вероятно възникват няколко въпроса:

 • Получават ли всички насаждения равномерно количество вода?
 • До колко е полезно за растенията?
 • Кога да поливаме и колко време отнема то?

Количеството вода и нейното равномерното разпределение върху терена е от съществено значение за растенията в градината. Различните растения в градината имат нужда, както от количество вода, което е строго специфично, така и начина за напояване трябва да е подбран според особеностите на всеки вид.

Недостатъчното количество влага води в най-общия случай до засушаване и изсъхване, а при преполиване до загниване на кореновата система. Най-рационалното действие е изграждане на поливна система, която ще е ефективното решение на всички проблеми.

Поливната система е много практичен избор за всяка градина, защото:

 • Чрез нея се реализира значителна икономия на вода, необходима за поливането на двора и градината;
 •  Създава удобство, освобождавайки стопанина от неудобството от разпъване на маркучи и разпръсквачи, и от търсенето на отговори на въпросите дали сме успели да полеем или просто сме преполяли градината си.
 • Гарантира удоволстие от хубавата градина и усещането, че няма нищо по – приятно от това, да седнем на удобно място и да съзерцаваме резултата от добре свършената работа.
поливна система в действие

Кои фактори влияят върху ефективността на поливната система?

 • Климатични условия;
 • Релеф;
 • Почвени условия;
 • Състав на растителността, която ще се полива;
 • Разположение и вид на водоизточника.

* Изчислява се поливната норма, представляваща количеството вода, което трябва да се осигури на единица площ.

* Според насажденията се определят се продължителността, времето и броя на поливките за достигане на оптомален резултат.
* Работата на системата е предимно през нощните и ранните сутрешни часове.

Може ли да изградим поливна система в двора си?

Най-добрият вариант е поливната система да е предвидена в проекта и да се изгради преди започване на озеленителните работи. Така изкопните и монтажните работи са планирани новозасадената растителност

автоматично поливане на двор

получава необходимата влага през този стресиращ за нея период.

В случай, че имате вече оформен двор, но познавайки предимствата на поливните системи, решите да изградите такава система, се изготвя проект. Тревата по трасетата, съгласно проекта внимателно се отстранява, издълбават се траншеи за тръбите, извършва се монтаж на елементите от системата и след зариване тревните чимове се връщат на местата си. В рамките на няколко дни тревата се възстановява.

Какво е важно за една поливна система?

 • Да се реши какъв ще е водоизточникът и ако няма такъв, да се изгради;
 • Да се изчислят нужните налягане и дебит;
 • Да се закупи подходяща помпа за захранването на поливната система;
 • Да се осигурят и положат захранващите маркучи; да се монтират разпръсквачите; да се изберат и закупят и монтират подходящ програматор и други елементи от системата – тръби, фитинги, уплътнители и др.поливни системи техника

Развитието на технологиите направи поливните системи по-ефективни по отношение на използваното количество вода. Чрез различни видове дюзи, съвременните автоматизирани поливни системи могат да се настроят да осигуряват минималното количество вода, необходимо за поддържане живота на растенията. От друга страна това дава възможност поливната система да работи при по-малко налягане и дебит на водата.

Предимства на автоматизираната поливна система:

 1. Спестява време – Ролята на човека в напояването е сведена до минимум; не се обхожда градината през насажденията с маркуч и пистолет; не е необходимо периодично преместване на градинската пръскачка. След като веднъж е настроен програматора, системата върши всичко останало сама. Това икономия на време и грижи.
 2. Спестява вода – Благодарение на богатия избор от разпръсквачи и дюзи предлагани на пазара, формата на градината и разположението на насажденията в нея не са от значение. Системата може да се приспособи към всяка форма при максимална равномерност на поливката. Може да се напоява рано сутрин, късно вечер или през нощта, а сензорът за дъжд спира напояването при валежи.
 3. Гарантира градинската  растителност – градината е разделена на зони, в които растенията имат еднакви поливни нужди ( дървета, храсти, цветя, тревна настилка, сенчести и слънчеви зони).
 4. Напоява колкото и когато трябва–в отделните зони се подават различни количества вода, разпределени в различни времена и интервали. Според специфичните нужди на всяка част от градината, лесно и бързо може да бъде променен интензитета на напояване в различните сезони.
 5. Управление от всяка точка – автоматизирания процес може да се управлява от Smart приложение.
 6. Дискретност – поливна система е подземна.На повърхността се намира само най-горната част от разпръсквача, която е на нивото на терена и почти не се забелязва сред тревата.

Какви са методите за доставяне на вода до растенията?

С течение на времето методите са се осъвременили и улеснили Те са:
1. Гравитачно напояване (повърхностно)
2. Капково напояване
3. Напояване чрез дъждуване
4. Напояване чрез микродъждуване
5. Напояване чрез мъглуване

Гравитачно напояване (повърхностно)

 • Това е напояване, при което водата се разпределя по повърхността на напояваната площ, като се подава от водоизточник и се оставя да тече, достигайки до исканите земеделски култури. При този начин на напояване теренът е необходимо да е леко наклонен или прав и да бъде оформен на лехи или бразди. Напояването по бразди може да се прилага за всички култури и почви, като така се запазва структурата на почвата. Аерацията е много добра, защото гребените на браздите се навлажняват само по капилярен път. 
 • Основен недостатък при повърхностното напояване е големият разход за вода и голямата му трудоемкост. Някои земеделци го предпочитат, защото смятат, че така спестяват разходи за технически средства.

Капково напояване

 • Това е един от най-икономичните и ефективните методи за напояване на селскостопански култури и цветя. Водата се подава в зоната, където са разположени корените, без да се губи излишна вода. Така растенията развиват здрава коренова система, която прониква по-дълбоко в почвата, а това ги прави по-устойчиви на климатични промени. 
 • При този тип напояване се осъществява много по-малък разход на труд, тъй като системите са стационарни или сезонно стационарни и позволяват автоматизация. Това свежда необходимостта от човешка намеса до минимум.
 • Възможността да се подават торове едновременно с водата, е сред големите предимства. Това осигурява равномерно разпределение на хранителните вещества в почвата. С капковото напояване по-лесно се осигурява поливната норма на растенията.
 • Равномерното разпределение на водата върху площта, позволява уеднаквяване на развитието на растенията и по-богата продукция. 

За кои култури е подходящо капковото напояване?

Система е приложима при почти всички видове култури.

 • Прилага се на полето и в оранжерии.
 • Отглеждане на разсад за зеленчуци и цветя;
 • Отглеждане на зеленчуци като домати, краставици, чушки, картофи и други;
 • Култури като ягоди, малини, царевица, спанак, лавандула и други;
 • Различни овощни дървета и лозя.

Предимства и недостатъци на капковото напояване 

 •  Пести вода. В сравнение с други техники може да доведе икономия. Загубите на вода от изпарения са малки.
 • Плододаването на растенията се повишава – като резултат от по-правилното и равномерно разпределение на водата.
 •  Плодовете на овошките и зеленчуците са по-едри и с по-добро качество.
 •  Ограничава се развитието на плевели, защото се поливат само корените на растенията и не се мокрят листата и плодовете, което намалява заболявания по културите.
 • Кореновата система е по-добра и на оптимална дълбочина.
 •  Лесно се добавя течен тор, който подхранва растенията.
 •  Системата има дълъг експлоатационен живот и може да се ползва многократно.

Надземно или подземно капково напояване?

С развитието на техниката и автоматизацията все по-широко става инсталирането на системи с подземно капково напояване. Специалисти в областта препоръчват надземното капково напояване защото осигурява контрол над поливането – маркучите се поставят над земята и неизправностите в системата се забелязват лесно; има с пъти по-ниска цена и корените на растенията не са в контакт с тръбите на съоръжението и не се заплитат с тях.

Капково напояване за саксии

Принципа на напояване е сходен. Използват се по-широко в разсадници за цветя и посеви и у дома. Изключително удобни са при продължително отсъствие от дома.

Едносезонни или многосезонни маркучи да изберем?

Основната разлика във видовете маркучи за капково напояване, които се предлагат на пазара е в това колко сезона ще можете да ги използвате. Кой да изберете зависи от вида на културата, която искате да напоявате с капкова система. 

Всичко, което е необходимо за изграждането на капково напояване

 • Водоизточник – предимно са естествени водоизточници като реки и езера, или чешми, кладенци, сондажи и цистерни. 
 • Помпа – водни помпи, когато водата се черпи от река или езеро, водни помпи за кладенец или сондажни водни помпи.
 • Филтър – Филтърът за вода не позволява маркучите да бъдат затлачени от механични замърсители, водорасли и др.. Пясъчният филтър с байпас е с включен пясък, дисков филтър и торосмесителна глава.
 • Допълнителни консумативи – необходими са компоненти като крайни тапи, водовземки, фиксиращи колчета, разпределители и др.

Напояване чрез дъждуване

 • Извършва се посредством  апарати, които разпръскват водата и тя достига до растенията и почвата подобно на дъждовната вода. Така се създава добър микроклимат на напояваните култури.
 •  Дава възможност за дозиране на водата, като по този начин могат да се правят икономии; регулира се интензивността на дъжда; подобрява се фотосинтезата, на растенията защото листата се измиват от праха.
 • Чрез различи дъждувални апарати може да се напояват не само селскостопанските култури, но и тревните площи и цветята. Разпространен начин за дъждувално напояване е чрез водни пистолети. На специализирания пазар може да се намерят и редица градински разпръсквачи, които използват различни техники на разпръскване на водата (дъговиден и ротационен). В повечето случаи, тези системи са снабдени с автоматизация, благодарение на която процеса на напояване се осъществява дистанционно.

Напояване чрез микродъждуване

 • Микродъждуването е вид дъждуване, което е подходящо за растения, които не понасят едри капки вода или се отглеждат при оранжерийни условия.
 • С този метод се подобрява микроклимата в напоителното поле. При зеленчукови култури, се осигурява подходящавлага на въздуха и понижаване на температурата му в определени часове на деня.

Напояване чрез мъглуване 

 •  Използва се най-често в оранжериите, където на растенията са необходими оптимални нива на температура и влажност.

Защо е необходима такава система и какви са нейните предимства?

Основната задача на ландшафтното напояване е да полива тревата, така че тя да е здрава и зелена. Този вид поливни системи имат редица предимства:

 1. Възможност за пълна автоматизация на поливането;
 2. Разделяне на поливната площ по зони, като така се гарантира приблизително еднакво количество вода във всяка от тях;
 3. По-малък разход на вода  
 4. Поддръжката на поливната система е лесна  и се изразява в поредица от няколко стъпки: периодична проверка на разпръсквачите; настройване на градусите им на пръскане; проверка на програматорите за изоставане или избързване от графика; проверка на маркучите за спуквания и др;
 5. Оптимално поливане на растенията – в ранните и/или късни часове с определена продължителност, което е фактор за поддържане на оптималната полска влага.

Всяка система ли може да се автоматизира?

Всяка една поливна система – ландшафтно напояване, капково поливане, микродъждуване и др. може да се автоматизира с програматор или таймер в три лесни стъпки, като се избере:

 • Стартово време;
 • Продължителност на поливането;
 • Честота на поливането.

Необходим ли е проект преди инсталиране на автоматизирана поливна система?

Изграждането на автоматизирана поливна система е сериозна задача, изискваща анализ на редица фактори и затова е препоръчително да се прави от специалист-проектант. Още на ниво проект той ще вземе под следните фактори:

 • Вид на културата, която ще се полива (най често райграс или тревен чим);
 • Големина и разположение на поливната площ, за да се уточни броя, вида и позицията на разпръсквачите;
 • Налягане във водоснабдителната система;
 • Максимално налягане на водата във всеки поливен кръг (зона);
 • Климатични условия на терена;
 • Вид и плътност на почвата;
 • Оптимално разположение на pop-up разпръсквачите по зони;

Какви са основните елементи на системата за автоматично поливане?

Поливните системи от типа ландшафтно напояване са многокомпонентни. Изискват внимателен подбор от продукти с доказано високо качество, защото така се гарантира стабилен експлоатационен живот на системата. Всички елементи за изграждане трябва да са висококачествени и със сертификати за качество.
Най-важните компоненти от оборудването на поливна система са: 

 1. Електрическа или бензинова водна помпа– засмуква водата и я транспортира през системата;
 2. Тръбна разводка – представлява цялата тръбна мрежа на системата с всички тръбии свързващи елементи по нея;
 3. Изскачащи разпръсквачи– могат да бъдат роторни и дефлекторни в зависимост от начина им на разпръскване;
 4. Дюзи hunter;
 5. Компресионни фитинги;
 6. Програматори;
 7. Таймери;
 8. Pop-up разпръсквачи;
 9. Електромагнитни клапани;
 10. Шахти и части за холендрова система.

Как се избира водната помпа?

Най-общо казано, вариантите са три – надземна, потопяема или ръчна помпа. Изборът зависи от следните фактори:

 • Какъв е водоизточникът;
 • Ако изпомпвате вода от кладенец, колко е дълбок;
 • Какъв дебит трябва да се поддържа в системата;
 • Има ли на мястото достъп до електрозахранване;
 • Необходим ли ще е разширителен съд или резервоар;

Зазимяване на поливната система

Всяка една технология има нужда от поддръжка, за да продължава да служи добре дълго време. Когато започне да застудява, след прибиране на цялата реколта или след последната коситба на тревата в двора, трябва да се подготви поливната система за зимния период. Обикновено специалистите определят периода от началото на ноември месец до началото на декември, за най-подходящ за извършване на тази процедура. 

За да се минимализира рискът от замръзване и повреждане на напоителната система, което от своя страна би довело до допълнителни разходи по възстановяване на повредените елементи, трябва да се направи старателна профилактика, която не включва само източването ѝ, а обследване на маркучите, тръбите, разпръсквачите, капкообразувателите и др.

*Оставете и отворени всички изпускатели и пробки на електромагнитните клапани.

*Почистете филтъра на инсталацията и изключете програматора. 

4.5/5 - (43 votes)
Call Now Button