Amazing Gardens
Amazing Gardens

Инокуланти

  • Начало
  • Категории продукти
  • Инокуланти

Показване на 3 резултата

Инокулантите са специални препарати, съдържащи живи микроорганизми, които се прилагат върху семена, почва или растения с цел подобряване на растежа, здравето и добивите на културите. Тези полезни микроорганизми, най-често бактерии или гъби, образуват симбиотични взаимоотношения с растенията и им помагат по различни начини.

Една от основните групи инокуланти са тези на базата на азотфиксиращи бактерии, като Rhizobium и Bradyrhizobium. Те образуват грудки по корените на бобовите растения и фиксират атмосферния азот, превръщайки го в достъпна за растенията форма. Това намалява нуждата от синтетични азотни торове и подобрява почвеното плодородие.

Друг важен тип инокуланти съдържат микоризни гъби, които колонизират корените на растенията и образуват разклонена мрежа от хифи в почвата. Тези гъби подпомагат усвояването на вода и хранителни вещества, особено на фосфор, и повишават толерантността на растенията към стресови фактори като суша и засоляване.

Освен това, някои инокуланти съдържат бактерии, стимулиращи растежа на растенията (PGPR), като Pseudomonas и Bacillus видове. Те произвеждат растежни хормони, подобряват достъпността на хранителните вещества и индуцират системна резистентност срещу патогени.

Приложението на инокуланти носи множество ползи за земеделските производители. То води до по-добро хранене и растеж на културите, намалява нуждата от химични торове и пестициди, подобрява почвеното здраве и повишава добивите по естествен и устойчив начин. С нарастващия интерес към биологичното земеделие и опазването на околната среда, инокулантите се очертават като ключов инструмент за постигане на тези цели.

ОЦЕНИ
Call Now Button