Автоматични поливни системи

 • Начало
 • Автоматични поливни системи

Автоматичните поливни системи представляват интелигентно и иновативно решение за поддържане на градина или зелена зона в перфектно състояние.

Тези системи се проектират да предоставят удобство, ефективност и не на последно място икономия на вода, като осигуряват оптимално напояване на растенията.

Te позволяват на потребителите да настроят графика и продължителността на поливане според нуждите на различните растения.

Със сензори за влажност, температура и състояние на почвата, системите реагират динамично към околните условия, осигурявайки оптимална грижа.

Къде е добре да се използват автоматичните поливни системи?

Автоматичните поливни системи са широко разпространени и се използват за улеснение при грижите за растения и оптимизация на водните ресурси. Тези системи са популярни сред домакинствата, тъй като предлагат удобство и ефективност при поддържането на красиви цветя, тревни площи и градински култури.

В парковете и обществените градини също се възползват от автоматизирани поливни системи. Те гарантират подходящо поддържане на растителността. Футболни стадиони, голф игрища, тенис кортове и други спортни обекти използват автоматичните поливни системи, за да поддържат в добро състояние съответното покритие.

В селското стопанство автоматичните поливни системи са ценен инструмент за регулиране на влагата в почвата, особено в сухи и горещи периоди.

Градове и общини често използват автоматични поливни системи за поддържане на зелени насаждения по алеи и площади.

Някои промишлени обекти, като заводи с паркови зони, могат да внедрят автоматизирани поливни системи за подобряване на работната среда.

Кои фактори са определящи при вземане на решение за изграждане на  автоматизирана поливна система?

Вид на растенията: Различните растения изискват различно количество вода и различен тип поливане. От типа на културата, която ще се полива, като райграс или тревен чим, зависи изборът на системата за полив и параметрите й.

Размер и форма на областта за поливане: Големината и конфигурацията на земята определят броят, вида и позициите на разпръсквачите. Това гарантира равномерно и ефективно покритие на цялата площ.

Налягане във водоснабдителната система: Има нужда от анализ на налягането във водопроводната мрежа, за да се изберат подходящите компоненти и да се осигури стабилност във функционирането на системата.

Климатични условия: Анализ на климатичните условия в района, тъй като те влияят на честотата и продължителността на поливането.

Тип и структура на почвата: Различните почвени условия изискват адаптиране на системата за поливане така, че да осигури оптимално задоволяване нуждите на растенията.

Оптимално разположение на разпръсквачите: Разпределение на pop-up разпръсквачите така, че да се осигури най-ефективно и равномерно покритие във всяка зона.

Какви компоненти включва автоматизирана напоителна система?

Автоматизираната напоителна система е комплексна система, предназначена за регулиране и управление на подаването на вода към растенията в градината или на открито пространство. Основните компоненти са:

 1. Контролен панел или таймер: Това е устройство, което позволява програмиране на системата за поливане в съответствие с конкретни настройки и нужди. Таймерът може да бъде ръчен или управляван чрез смарт технологии.
 2. Разпръсквачи (дюзи ): Тези компоненти са отговорни за равномерното и точно разпределение на водата върху земята. Разпръсквачите се избират в зависимост от типа на почвата, формата и големината на областта, която трябва да се полива.
 3. Мрежа от тръби и маркучи: Системата използва тръби и маркучи, чрез които водата се транспортира от воден източник (чешма, резервоар, помпа) до различните зони за напояване.
 4. Сензори за влажност и климатични условия: Някои напоителни системи са оборудвани с сензори, които мониторират нивото на влажност в почвата и климатичните условия. Това позволява на системата да реагира и приспособи поливането към текущите нужди на растенията и околната среда.
 5. Филтри и регулатори на налягането: Филтрите помагат за предотвратяване на засмукването на замърсявания в системата, докато регулаторите на налягането гарантират стабилност и равномерно разпределение на водата във всички части на системата.
 6. Блокове за разделение на зони: Системите за напояване често са разделени на различни зони, което позволява на оператора или системата сама да контролира и оптимизира поливането в различни части на градината, в зависимост от нуждите на растенията в тези области.

Какви видове автоматизирани системи за напояване има?

В областта на автоматизацията на системите за напояване в селското стопанство и градинското земеделие се използват различни технологии и системи.

 • Капково напояване (Drip Irrigation): Това е метод, при който вода се подава директно до корените на растенията чрез мрежа от тръби и капкови линии. Системата може да бъде автоматизирана с таймери и контролни панели, които регулират интензивността и продължителността на подаването на вода.
 • Системи за напояване със зони (Zone Irrigation Systems): Тези системи разделят градината на различни зони, като във всяка зона се настройват индивидуални параметри за напояване. Това позволява на оператора да регулира поливането в зависимост от нуждите на различните растения.
 • Подземно напояване (Subsurface Irrigation): Този метод включва подаване на вода под повърхността на почвата, където са разположени корените на растенията. Този тип напояване може да бъде автоматизиран и регулиран в съответствие с влажността на почвата.

Автоматична поливана система за саксии

Автоматичната поливна система за саксии предоставя удобен и ефективен начин за поддържане на правилната влажност на почвата в цветните саксии или контейнери. Такава система може значително да облекчи грижите за цветята в саксии, осигурявайки им оптимално количество вода.

Възможни са различни решения за този тип системи:

Капково напояване за саксии:Използването на капкови тръби с микро-дюзи предоставя точно подаване на вода във всяка саксия. Такива системи могат да бъдат свързани към централна водоподаваща линия със свързващи елементи за всяка саксия.

Самопръскващи системи: Някои саксии и контейнери са снабдени с вградени системи за самопръскване. Те могат да включват резервоар за вода и механизъм за автоматично подаване на вода при нужда.

Системи със сензори: Възможно е инсталиране на сензори за влажност на почвата във всяка саксия. Когато нивото на влажност спадне под определен праг, системата автоматично реагира.

Как се поддържа изправността на автоматизирана поливна система?

Поддържането на автоматизирана поливна система е ключов елемент за нейната дълготрайност и ефективност. Най-общо дейностите по поддържка на системата могат да сведат до:

Редовни проверки:

  • Система на тръбите и фитингите: Проверявайте редовно за евентуални изтичания, пречки или повреди по тръбите и фитингите. Разглеждайте визуално цялата инфраструктура.
  • Разпръсквачи и дюзи: Почиствайте или заменяйте разпръсквачите и дюзите, които могат да бъдат запушени от прах, кал, или други загрязнения.
  • Сензори за влажност: Проверявайте работата на сензорите за влажност, особено ако системата използва такива за автоматично регулиране на поливането.

Пролетно и есенно обслужване:

  • Зимуване на системата: Уверете се, че сте предприели необходимите мерки за предпазване на системата от замръзване. Източниците на вода трябва да бъдат изолирани и дренирани, а евентуалните контролери за поливане трябва да бъдат защитени.
  • Заместване на повредени части: Преглеждайте и заменяйте повредените или износени части, като вентили, помпи, или дюзи.

Контрол на програмите:

  • Програмиране: Проверявайте и променяйте програмите на системата съгласно сезоните и нуждите на растенията.
  • Отстраняване на проблеми: Ако забележите проблеми с поливането, като например неравномерно разпределение на вода, реагирайте бързо и отстранявайте причините.

Мерки за предпазване от блокажи:

  • Филтриране на водата: Инсталирайте филтри или пречистватели на вода, за да предотвратите запушването на дюзите или разпръсквачите от замърсявания.
  • Редовно почистване: Почиствайте и изплаквайте дюзите и филтрите периодично, за да осигурите свободен поток на вода.

Какви са предимствата и недостатъците  на автоматичната напоителна система?

 • Най значителните предимства на автоматичните напоителни системи са свързани с ефективното използване на вода, осигурявайки количество точно толкова, колкото е необходимо на растението.
 • Автоматичната поливна система освобождава време и труд, които може да насочите към други градинарски или домакински задачи.
 • Системите с програмируеми таймери и сензори за влажност правят поддръжката на градината или зелените насаждения по-лесна и ефективна.

Въпреки многото предимства автоматичните напоителни системи имат и някои недостатъци, които могат да бъдат важни за определени ситуации и потребности. Някои от най-често срещаните недостатъци са:

 • Инсталационни разходи: Поставянето на автоматична напоителна система изисква инсталация на тръбопроводи, разпръсквачи, сензори и други компоненти. Този процес може да бъде скъп, особено ако става въпрос за големи или сложни обекти.
 • Сложност на инсталацията и поддръжката;
 • Зависимост от електрозахранване;
 • Необходимост от поддръжка и мониторинг.

Всички тези фактори следва да бъдат взети предвид при избора и използването на автоматична напоителна система, за да се гарантира, че тя отговаря на специфичните нужди и условия на потребителя.

4.6/5 - (79 votes)
Call Now Button