Amazing Gardens
Amazing Gardens

Изграждане на система за капково напояване

 • Начало
 • Изграждане на система за капково напояване

Капковото напояване е метод за поливане на растения чрез директно подаване на вода към коренната зона чрез капкови тръби или дюзи. Това е ефективен начин за опазване на водата, тъй като водата се подава директно до корените на растенията, като се намалява загубата на вода чрез изпарение или оттичане на почвата.

То може да бъде контролирано точно, за да се достави оптимално количество вода на растенията, като се намаляват разходите за енергия и трудови разходи. Този метод също така може да помогне за подобряване на качеството и количеството на реколтата, тъй като растенията получават точното количество вода и хранителни вещества, от които се нуждаят.

Какво е капково напояване?

Това е ефективен начин за поливане, тъй като водата се доставя точно там, където е необходима и достига до оптимална дълбочина в почвата.изграждане на система за капково напояване

Поливната система може да бъде инсталирана както в градини и дворове, така и в големи земеделски обекти, където се отглеждат плодни дървета, зеленчуци, бобови култури и други.

Изграждането на капково напояване е съвременна система за поливане на растения, изградена от маркучи и тръби, които се поставят по дължината на редовете на засадената култура.

Единствено при овошките, маркучите се поставят в кръг около всяко дръвче.

Какви маркучи да изберем за изграждане на капково напояване ?

Изборът на маркучи зависи от няколко фактора, като типа на растенията, които ще поливате, размера на зоната за поливане и налягането на водната система.

Ето някои от най-често използваните видове:

 1. Капков маркуч – той е проектиран да издава вода от капкови отвори, разположени на равни разстояния. Те са подходящи за редове с растения или за поливане на по-малки зони.
 2. Капкова тръба – това е мрежа от тръби с капкови отвори, които се монтират към земята. Те са подходящи за градини и за големи земеделски зони.
 3. Полипропиленов маркуч – този тип маркуч е подходящ за по-големи зони за поливане, където налягането на водата е по-високо.
 4. ПВЦ маркуч – това е класическият вариант за поливане, който може да се използва и за капково напояване. Те са подходящи за по-малки зони.

Когато вземате решение, е важно да имате предвид водното налягане, както и да осигурите подходящи маркучи, тръби и фитинги за свързване на цялата система.

За кои растения е подходящо?

Изграждането на поливна система за капково напояване е подходящо за голям брой растителни видове. Това включва зеленчуци, плодове, овощни дървета, цветя и тревни площи.

То е особено ефективно за растения, които са чувствителни към прекомерно количество вода или заболявания, които могат да се развият във влажни условия. Това може да включва рози, домати, пипер, краставици, ягоди и цветя като хризантеми – всичко което е нужно за градинското напояване.

напояване на цветя

Този вид поливане е полезен за растения, които изискват по-равномерно разпределение на влагата, като например овощните дървета, грозде и цветя като лалета и гладиоли, както и различни видове тревни смески.

Най-общо казано, капковото напояване е подходящо за почти всички видове растения, но е важно да се избере правилния тип настройки на системата за напояване, за да се осигури оптимално разпределение на водата и избегне замърсяване на околната среда и нежелани ефекти от прекомерно или недостатъчно количество вода.

Предимства пред другите методи

Капковото напояване има множество предимства пред други методи за напояване, включително:

 1. Икономия на вода: При този метод се използва много по-малко вода отколкото при другите, тъй като тя отива направо към корените на растенията, като се намалява загубата от изпарения и оттичане.
 2. Ефективност при използване на торове: При капковото напояване, торовете могат да се прилагат директно върху корените на растенията, което намалява излишния им разход на и увеличава ефективността на тяхното приложение.
 3. Подобрява растежа на растенията: Този вид напояване осигурява равномерно разпределение на водата и торовете в почвата, което подобрява растежа на растенията и намалява вероятността от болести, свързани с надморската височина и влага.
 4. Равномерност: Водата се разпределя равномерно навсякъде в почвата.

Недостатъци на поливната система

Въпреки че е един от най-ефективните методи за напояване на растения, има някои недостатъци:

 1. Запушване на капковите тръби – Ако капковите тръби не се поддържат правилно, те могат да се запушат от замърсявания или отлагания на минерални соли, което може да доведе до неравномерно напояване или дори до спиране на доставяната вода.
 2. Необходимост от регулярна поддръжка – За да се запази ефективността, трябва да се извършва редовна поддръжка, като почистване на капковите тръби и дюзи, проверка на системата за изтичания и други.
 3. Възможна е загуба на вода – Въпреки че методът е по-ефективен от другите, все пак може да има загуби на вода заради дефектни капкови тръби или дюзи.

Автоматизация на системата за капково напояване

Автоматизацията на системата за капково напояване може да бъде постигната по много начини, но обикновено включва използването на сензори и контролери, които да управляват дебита на водата в капковите тръби. Ето някои от основните стъпки, които могат да се изпълнят:

 1. Инсталиране на контролер, който да получава данните от сензорите и да управлява дебита на водата в капковите тръби. Той може да бъде програмируем микроконтролер или специално предназначен за целта.
 2. Инсталиране на сензори за влажност на почвата или влагомери, които да пращат данните до контролера.
 3. Инсталиране на приводи за отваряне и затваряне на крановете на системата за напояване. Приводите могат да бъдат електрически или хидравлични.
 4. Свързване на сензорите, контролера и приводите в една система, която да може да управлява напояването на растенията автоматично.
 5. Програмиране на контролера, за да се настрои периодичността и продължителността на напояването, като се взимат предвид данните от сензорите за влажността на почвата и други фактори като температура, влажност и интензивност на слънчевото излъчване.
 6. Тестване на системата за автоматично напояване, за да се уверите, че работи правилно и напоява растенията в нужния момент.

Автоматизацията на системата е добър вариант, тъй като помага за подобряване на ефективността на напояването намалява разходите за вода и енергия.

Изграждане на проект за напояване на градината

Той може да бъде разделен в няколко стъпки:

 1. Определете нуждите на градината ви – преди да започнете да проектирате системата за напояване, трябва да определите нуждите на вашата градина. Това включва какъв тип растения имате, колко често трябва да ги напоявате, колко вода използвате и колко време отделяте за ръчно напояване.
 2. Изберете правилния тип система – израждането на капкова система за напояване е най-ефективният и икономичен тип система. Тя може да бъде инсталирана под повърхността на почвата, където водата се доставя директно до корените на растенията. Друг вариант е спринклерната система, която е подходяща за големи градини или за тези, които имат неравномерно разпределение на растенията.
 3. Планирайте системата за напояване – след като сте избрали типа на системата, трябва да започнете да планирате къде и как ще бъде инсталирана. За капковата система трябва да измерите градината и да изчислите нужният брой капкови тръби и разстояния между тях. За спринклерната система трябва да определите къде да се поставят спринклерите и какъв обхват да имат.
 4. Изберете правилното оборудване – след като сте определили каква система за напояване и какво оборудване ви трябва, е необходимо да закупите материали и инструменти за изграждане на системата. Това може да включва капкови тръби, тръбни кръстове, спринклери, кранове, филтри и др.
 5. Определете водния източник – трябва да определите от къде ще получавате вода. Това може да бъде от общинската водопроводна мрежа, собствен водоизточник, канализационна вода или дъждовна вода.
 6. Инсталирайте системата – след като сте определили системата за напояване и източника на водата, трябва да инсталирате системата. Това може да бъде направено от професионалисти, които да ви помогнат да изберете и да инсталирате правилната система за вашата градина.
 7. Поддръжка на системата – за да гарантирате, че вашата система за напояване на работи ефективно, трябва да я поддържате редовно. Това може да включва различни проверки, регулиране на налягането на водата и почистване на системата.

Проект за селскостопанско напояване

Изграждането на ефективна система за селскостопанско напояване е важна стъпка за подобряване на производителността и качеството на реколтата. Ето някои стъпки, които можете да последвате:

 1. Оценка на нуждите за напояване – първата стъпка е да определите количеството вода, необходимо на културите, които желаете да отглеждате. Това може да варира в зависимост от различните растителни видове и климатични условия в района.
 2. Определяне на източниците на вода – след като сте определили количеството вода, необходимо на културите, трябва да определите източниците на вода, които могат да бъдат използвани за напояване.
 3. Избор на система за напояване – най-често използваните системи за селскостопанско напояване включват капково напояване, системи за разпръскване на вода, системи за микро-капково напояване и други.
 4. Инсталиране на системата за напояване – това може да бъде направено от професионалисти, които да ви помогнат да изберете и да инсталирате правилната система за вашето селскостопанско предприятие.
 5. Поддръжка на системата – за да гарантирате, че вашата система за напояване на култури работи ефективно, трябва да я поддържате чрез редовни проверки.

Как да избера система за напояване?

Изборът зависи от много фактори, включително типа на културите, които ще се отглеждат, размерът на областта, която ще се напоява, източниците на вода и бюджета, който имате на разположение. Ето няколко стъпки, които може да последвате, за да изберете правилната поливна система за вас:

 1. Изберете капкови дюзи или капкови ленти – Капковите дюзи и капковите ленти са най-често използваните капкови системи за напояване. Капковите дюзи изпускат вода през малки отвори в тръбата, а капковите ленти имат множество малки отвори, през които вода се излива в равномерен поток. Капковите дюзи са по-евтини и по-лесни за инсталиране, но капковите ленти предлагат по-равномерно разпределение на водата в дългосрочен план.
 2. Определете разстоянието между капковите дюзи или капковите ленти – Разстоянието между капковите дюзи или капковите ленти зависи от типа на културите, които ще отглеждате и от типа на почвата. Например, за градини с гъсто насаждение можете да използвате по-малки разстояния между капковите дюзи или ленти, за да се гарантира равномерното разпределение на водата.
 3. Определете налягането на водата – Налягането на водата е важен фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на система. Капковите дюзи и капковите ленти изискват определено налягане, за да работят правилно. Затова е важно да се измери налягането на водата на мястото, където ще се инсталира системата.

Често задавани въпроси

Колко струва?

Цената на система за капково напояване може да варира в голяма степен, в зависимост от много фактори, като размера на областта, която ще се напоява, броя на капковите дюзи или ленти, типа на почвата, източника на вода и др.

Общо казано, цените на системите за капково напояване могат да варират от около 50 до 500 лева за квадратен метър. При големи системи цената може да бъде по-ниска.

Трябва да отбележим, че инсталацията на системата може да налага допълнителни разходи за заплата на специалисти и материали, като тръби, филтри, клапани, и др. Всички тези разходи трябва да бъдат включени в общата цена на проекта.

Използва ли повече вода тази система?

Системата за капково напояване използва по-малко вода в сравнение с други видове системи за напояване на градината, като например системи за разпръскване на вода.

Освен това, системите за капково напояване могат да бъдат настроени да напояват растенията с точно определено количество вода, което означава, че не се изпуска излишна такава. Тя се използва по-ефективно, може да се спести и така да се намалят разходите.

Въпреки това, е важно да се има предвид, че разходите за енергия за изпомпване на водата от източника до системата за капково напояване могат да бъдат високи. Затова е важно да се избере ефективна и икономична система, която да бъде подходяща за конкретните условия на мястото, където ще се използва.

4.5/5 - (62 votes)
Call Now Button