Помпени станции – изграждане и поддръжка

  • Начало
  • Помпени станции – изграждане и поддръжка

irrigation izrajdane

Помпените станции се използват в много области основно във водното стопанство за напояване на селскостопански площи, работа на шадравани в градински комплекси, подаване на вода за технологични нужди, регулиране на водното ниво на естествени (защита от наводнения) и изкуствени водоизточници.

Помпените станции служат за изпомпване на вода или друга течност от по-ниско на по-високо ниво. Приложението им е широко както в частни имоти, така и в индустриални и обществени обекти.

По своята същност помпената станция е съоръжение, за прехвърляне на флуиди от едно място на друго с помощта на помпени системи /помпи/. Пречистените, отпадни, дъждовни, дренажни или подпочвени води се вливат в сборен резервоар.

След това с помощта на помпена или хидрофорна система, водите може да бъдат използвани за технологични нужди- поливане на тревни площи, миене и др.

Състав и избор на помпа за поливане

Помпените станции се състоят от две основни групи съоръжения: машинни и строителни елементи. Машините са различни видове помпи: бутални, центробежни, архимедов винт и двигатели с вътрешно горене, електродвигатели или ветродвигатели; пускови и защитни съоръжения и други.

Изборът на помпа за поливане на градината до голяма степен зависи от източника на вода.Тя може да бъде: кладенец, река, езеро, басейн, контейнери или резервоари.

Източници като река, езеро или басейн се характеризират с различни степени на чистота на водата и тогава към техническите характеристики на помпите се добавят изискванията за степента на замърсяване. Замърсената вода може да се изпомпва с дренажни и градински помпи.

Друга особеност при избор на помпа е нейната мощност. Ако поливате от резервоар, подходящи са помпи с ниска мощност, защото така ще осигурите оптимална продължителност на поливане. Когато купувате, обърнете внимание, че помпата се доставя със сензор за ниво на плаваща вода. Ако има много малко вода, този сензор ще изключи захранването.

Видове помпи

Според различните цели, за които се използват, могат да се групрат в различни категории: потопяеми, дренажни, сондажни, градински, ежекторни, хидрофорни, циркулационни, вибрационни, вакуум и др. Помпите се различават и по своето предназначение – за битова или професионална употреба.

Битовите водни помпи условно се делят на дренажни, за водоснабдяване и циркулационни, а по принципа на работа – кладенчови, самозасмукващи и ръчни. По начина на изпомпване на водата – наземни (ежекторни, периферни, самозасмукващи и др.) и потопяеми.

Наземните помпи за вода се захранват от кладенци, открити водоеми и водоснабдителни системи. Принципът им на работа изисква помпата да остане извън водата, а последната се засмуква в тръба, единият край на която е потопена в източника. От мощността им зависят тяхната производителност, дълбочината, от която може да засмукват вода, и височината на водния стълб.

На пазара ще откриете два типа наземни помпи – вихрови и центробежни. В първия случай машината се използва за добиване на вода от малки кладенци, а във втория – за засмукване на вода от по-дълбоки водоизточници. Могат да създадатводен стълб с височина от 15 до 20 метра и лесно се обслужват и монтират. Те не са подходящи обаче за засмукване на вода от дълбочина над 7-8 метра.

Изборът на подходяща помпа е важен и трябва да се прави след консултация със специалист или след подробно запознаване с характеристиките на помпите.

Градинските поливни системи бързо се превръщат в задължителен елемент към всяка градина. Напоителните системи са автоматични по дизайн и тяхната мисия е да се занимават с поливането на градината и по този начин да освобождават времето, което градинарите използват за поливането на своите растения.

Друго страхотно предимство на използването на градински поливни системи е тяхната водна ефикасност.

Поливните системи пренасят водни запаси в различни точки на градината през система от напоителни тръби, които са свързани към воден източник.

Към повечето напоителни системи могат да се добавят автоматични електронни таймери, които да контролират водното потребление и времето на поливане. В зависимост от нуждите на вашата градина, има няколко вида поливни системи.

Системите за капково напояване са най-ефективните начини за поливане. Те са специално проектирани да доставят водни запаси директно в корените на растенията. Водата в тях е с ниско налягане и сравнително бавна циркулация.

Особено подходящи са за напояване на малки райони от градината или дори и само за отделни растения. Разполагат се съвсем близо до почвата и непосредствено до корените

micro jet – пръскачките

Друга популярна система за напояване е Micro Jet – пръскачките. Те доставят вода под формата на струи върху площ с радиус от 2 метра. Подходящи са за напояване на малки райони от градината.

Тъй като покриват малък периметър разпръсквателните системи са бързи за инсталиране и са по-евтини от системите за капково напояване, но при тях водният разход е значително по-голям.

С покритие от близо 5 метра радиус мини разпръсквателните системи са чудесен избор за напояване на големи площи. Те са подобни на Micro Jet – пръскачките, но вместо да разпръскват струи вода, тези системи разпространяват малки капчици вода, с което имитират ефекта на дъжда.

irrigation systems

По този начин значително по-малко количество вода се губи от изпарения. Монтажът на такива системи е изключително бърз и лесен.
Система за напояване с порест маркуч (тръба), която е свързана към някакъв водоизточник.

Нейната повърхност е изградена от микроскопични пори, които процеждат вода по време на нейната циркулация през системата съвсем бавно и я доставят в основата и корените на растенията. Този метод за напояване върши добра работа за лехи с цветя, зеленчуци, живи плетове или други видове големи площи за озеленяване.

Трябва да се групират растенията според техните водни нужди. Добре е да се доверите на автоматичните електронни системи за напояване, при които можете да настройвате времето за поливане. Рано сутрин и късно вечер е най-доброто време от денонощието за поливане.

4.5/5 - (80 votes)
Call Now Button