Градинско напояване

градинско напояване

Какво е градина и как да се грижим за нея?

Градината е земна площ, в повечето случаи на открито, предназначена за садене и отглеждане на растения. Според своето предназначение може да се определят следните видове градини:

 • Градини с дизайнерски елементи, включително статуи, кули, перголи, решетки, стърчища, корита на сухи потоци и водни елементи като фонтани, езера (със или без риба), водопади или потоци;
 • Градини само за декоративни цели;
 • Градини, в които се произвеждат хранителни култури, понякога в отделни зони или смесени с декоративните растения. Градините за производство на храни се отличават от фермите по техния по-малък мащаб, по-трудоемки методи и тяхната цел (наслаждение от хоби или самоиздръжка, вместо производство за продажба, както в пазарната градина).
 • Цветни градини – те комбинират растения с различни височини, цветове, текстури и аромати, за да предизвикат интерес и да насладят сетивата.
 • Ботаническа градина – някои традиционни типове източни градини, като дзен градините, обаче, използват растения рядко или изобщо не използват.
 • Пейзажни градини – английските пейзажни градини, разработени за първи път през 18-ти век, могат напълно да пропуснат цветята.

Значението, функциите, ползите от градините са много, защото чрез тях се реализират различни цели – естетически, развлекателни, функционални, като например:

 • Култивиране на растения със стопанска и любителска цел;
 • Наблюдението на градината създава силна връзка с природата;
 • Релаксацията в градината може да бъде активна или пасивна, но винаги ефективна ;
 • Семейни вечери на терасата или деца щастливо играещи в градината;
 • Поддържане на цветните лехи;
 • Отглеждане на полезна продукция;
 • Цветя за рязане за красота на закрито;
 • Пресни билки и зеленчуци за готвене и т.н.

Животът на градината зависи от положените грижи и от правилното напояване. Ето защо изграждането на напоителна система има решаващо значение за красотата и свежестта на зелените площи, за отглежданите зеленчуци, плодове, цветя, овощни насаждения или лозя. Количеството вода и нейното равномерното разпределение върху терена е от съществено значение за растенията в градината.

Различните растения имат нужда, както от определена норма вода, което е строго специфично, така и от начин за напояване, подбран според особеностите на всеки вид. Недостатъчното количество влага води в най-общия случай до засушаване и изсъхване, а при преполиване до загниване на кореновата система. Най-рационалното действие е изграждане на система за градинско напояване, която ще е ефективното решение на всички проблеми.

Поливната система е много практичен избор за всяка градина, защото:

 • Спестява време – Ролята на човека в напояването е сведена до минимум; след като настроим програматора, системата върши всичко останало сама.
 • Спестява вода – Благодарение на богатия избор от разпръсквачи и дюзи предлагани на пазара; системата може да се приспособи към всяка форма при максимална равномерност на поливката; осъществява се качествено напояване на изгодни цени.
 • Гарантира градинската растителност – градината е разделена на зони, в които растенията имат еднакви поливни нужди ( дървета, храсти, цветя, тревна настилка, сенчести и слънчеви зони).
 • Напоява колкото и когато трябва–в отделните зони се подават различни количества вода, разпределени в различни времена и интервали. Според специфичните нужди на всяка част от градината, лесно и бързо може да бъде променен интензитета на напояване в различните сезони.
 • Управление от всяка точка – автоматизирания процес може да се управлява от Smart приложение.
 • Дискретност – поливна система е подземна.На повърхността се намира само най-горната част от разпръсквача, която е на нивото на терена и почти не се забелязва сред тревата.

Най-популярни системи за градинско напояване

Гравитачно напояване (повърхностно)

Това е напояване, при което водата се разпределя по повърхността на напояваната площ, като се подава от водоизточник и се оставя да тече, достигайки до исканите земеделски култури. При този начин на напояване теренът е необходимо да е леко наклонен или прав и да бъде оформен на лехи или бразди.

Напояването по бразди може да се прилага за всички култури и почви, като така се запазва структурата на почвата. Аерацията е много добра, защото гребените на браздите се навлажняват само по капилярен път. Този вид напояване има голям разход на вода и е много трудоемък

Капково напояване

Това е един от най-икономичните и ефективните методи за напояване на селскостопански култури и цветя. Водата се подава в зоната, където са разположени корените, без да се губи излишна вода. Така растенията развиват здрава коренова система, която прониква по-дълбоко в почвата, а това ги прави по-устойчиви на климатични промени.

 • При този тип напояване се осъществява много по-малък разход на труд, тъй като системите са стационарни или сезонно стационарни и позволяват автоматизация. Това свежда необходимостта от човешка намеса до минимум.
 • Възможността да се подават торове едновременно с водата, е сред големите предимства. Това осигурява равномерно разпределение на хранителните вещества в почвата и се осигурява поливната норма на растенията.
 • Равномерното разпределение на водата върху площта, позволява уеднаквяване на развитието на растенията и по-богата продукция. 

Напояване чрез дъждуване 

Извършва се посредством апарати, които разпръскват водата и тя достига до растенията и почвата подобно на дъждовната вода. Така се създава добър микроклимат на напояваните култури.

 • Дава възможност за дозиране на водата, като по този начин могат да се правят икономии; регулира се интензивността на дъжда; подобрява се фотосинтезата, на растенията защото листата се измиват от праха.
 • Чрез различи дъждувални апарати може да се напояват не само селскостопанските култури, но и тревните площи и цветята. Разпространен начин за дъждувално напояване е чрез водни пистолети. На специализирания пазар може да се намерят и редица градински разпръсквачи, които използват различни техники на разпръскване на водата (дъговиден и ротационен). В повечето случаи, тези системи са снабдени с автоматизация,благодарение на която процеса на напояване се осъществява дистанционно.

Напояване чрез микродъждуване

Това е вид дъждуване, което е подходящо за растения, които не понасят едри капки вода или се отглеждат при оранжерийни условия.

С този метод се подобрява микроклимата в напоителното поле. При зеленчукови култури, се осигурява подходящавлага на въздуха и понижаване на температурата му в определени часове на деня.

Напояване чрез мъглуване 

Използва се най-често в оранжериите, където на растенията са необходими оптимални нива на температура и влажност.

Основни компоненти за изграждане на градински напоителни системи

Автоматизирани подземни поливни системи за градини и паркове

Използват се за напояване на тревни, храстови и цветни зони в дворове, градини, обществени паркове, спортни терени

Компоненти на системата

 • Дефлекторни разпръсквачи- Ползват се за малки тревни площи, или за групи с декоративни растения. Позволяват напояване без пропуски на площи с неправилни размери и денивелация на терена. Радиусите на действие (разпръскване) са между 2 и 5 метра. При необходимост се комбинират с регулатор на налягането и антидренажен клапан.
 • Роторни разпръсквачи- ползват се при големи площи, като освен увеличения диаметър на разпръскване, значително е намален разхода на вода за единица време. Чрез употребата на различни дюзи се постига желания радиус или височина на водната струя. При необходимост се комбинират с регулатор на налягането и антидренажен клапан.
 • MП ротаторе революционен разпръсквач, поставящ нов стандарт в ефикасността на напояването в озеленяването. Това е многоструен ротор с големината на дефлекторна дюза. Съвместим е с всички конвенционални дефлекторни разпръсквачи, трансформирайки ги в икономични разпръсквачи с равномерно покритие при всякакви настройки на работния ъгъл и радиус.
 • Дюзи за разпръсквачи
 • Електромагнитни клапани.Контролните клапани са сърцето на вашата система. Hunter предлага клапани за голям и малък дебит, чиста или мръсна вода, високо или ниско налягане. Изпитани през годините, клапаните на Hunter ind. работят безотказно при всякакви условия. Работят при 24 VАС, което ги прави напълно безопасни и енергоспестяващи. Контролират се от програматора (контролната станция на поливната система) и чрез тях се ръководи процеса на поливане. Разделят инсталацията на сектори, и контолират постъпващата вода и нейното налягане.
 • Програматори.Програматорите са предназначени за автоматизирано поливане на тревни площи или при изградена система за капково напояване – за поливане на храсти и жив плет. Благодарение на програматора напояването става леко и неусетно за вас. Възможно е настройване на времето за поливане (денем или нощем), неговата продължителност и др. Програматорите се делят на пригодени за вътрешен монтаж, външен монтаж и напълно водоустойчиви.
 • Датчици (за дъжд, за вятър) и аксесоари, които увеличават производителността на поливната система, намаляват разходите на вода, или допринасят за по-лесното управление.

Автоматизирани подземни системи напояване на голф игрища

Напояване на голф игрища

 • Роторни разпръсквачи- ползват се при големи площи, като освен увеличения диаметър на разпръскване, значително е намален разхода на вода за единица време. Чрез употребата на различни дюзи се постига желания радиус или височина на водната струя. При необходимост се комбинират с регулатор на налягането и антидренажен клапан.
 • Електромагнитни клапани
 • Полеви контролери
 • Декодерни системи за управление
 • Софтуерни системи за мониторинг, управление и контрол

Системи за капково напояване

Капковото напояване работи чрез бавно доставяне на вода, директно до почвата. Водата се просмуква в почвата преди да се изпари или изтече. Поливането се прилага само там където е необходимо, (в корените на растенията) вместо да се разпръсква навсякъде.

Ето някои от основните компоненти за изграждане на системата за капково напояване:

 • Капкови маркучи, тръби и микротръби
 • Поддържащи колчета, капкообразуващи колчета
 • Разпръсквачи и микроразпръсквачи
 • Капкообразуватели
 • Водни разпределители
 • Шахти за клапани
 • Хидранти за водовзимане
 • Фитинги и преходници
 • Регулатори за налягане
 • Филтри
 • Тороинжектори
 • Едносезонни и многосезонни маркучи за капково напояване, 
 • Програматори

Мъглуващи системи за напояване

За охлаждане и овлажняване на места, където използването на друг вид напояване не е за предпочитане. Премахва вредното влияние на мъгли, полени от растения, насекоми и комари. Достъпни са множество предварително оразмерени мъглуващи системи, гарантиращи висококачествено мъглуване и лесен монтаж.

Тези комплекти се разграничават по наличието или отсъствието на вентилатори, мощността и дебита на помпите и броя на дюзите. Всяка комплектована система позволява разширяване в определени граници.

Основни елементи за мъглуващи системи

 • Контролери (програматори)
 • Датчици
 • Дюзи с диаметър на отвора от 0,15 до 1,00мм.
 • Фитинги
  • месингови
  • стоманени
4.5/5 - (57 votes)
Call Now Button