Озеленяване на двор

озеленен двор

Озеленяване на двор – какво представлява

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции. То е свързано както с изграждане на частни дворни градини, така и с усвояване и устройство на територии, обществени площи и паркове, обособени зелени кътове и алпинеуми към промишлени обекти.

Озеленяването включва също и дейности по поддръжка на зелените площи. Към градинарските услуги спадат: затревяване на зелени площи с тревни смески и тревен чим, засаждане на декоративни вечнозелени и листопадни дървета и храсти, засаждане на цветя – едно- и многогодишни, засаждане на живи стени и плетове, създаване на декоративни дървесно-храстови групи и формации.

Цялостното изграждане на двора и градината е процес, в който са включени няколко основни компонента – затревяване, полагане на тревна настилка ( чимове), изграждане на автоматизирани поливни ситеми, засаждане на дървета, цветя, жив плет ( според ланшафтния проект и дизайн) и полагана на настилка.

Затревяване и изграждане на тревни площи

Една от основните дейности, олицетворяващи озеленяването е затревяването. Затревяване се извършва както в частното дворно пространство, така и в паркове и обществени и бизнес сгради. Качествено озеленяване на тревни площи се гарантира с използваните тревни смеси и тревни парчета – чимове.

Изисквания към тревните смеси

 • Да формират равномерно плътен и устойчив на утъпкване чим;
 • Използваните треви трябва да са ниски;
 • Да имат голяма способност да се сгъстяват ;
 • Да се въстановявят бързо след косене;
 • Да бъдат устойчиви на болести;
 • Да се раззеленяват рано на пролет и добър декоративен ефект;

Затревяването е продължителен, многогодишен и отговорен процес, изискващ грижа и внимание в началния етап на засяване и системно внимание към насажденията.

зелена трева

Тревен чим – предимства

Освен чрез използване на тревни смеси, затревяване може да се осъществи и чрез чимове и така двора или градината бързо ще се покрият с тревен килим. Това са готови затревени парчета – чимове, които се инсталират на предварително добре заравнения и подготвен за озеленяване терен.

 • Готовите тревни чимове могат да се полагат при всякакви метеорологични условия.
 • Поставянето им върху терена става бързо и лесно.

И при този тип на затревяване съществени са въпросите свързани с честотата на поливане и косене – регулярно поливане с много вода!

Засаждане на дървета и храсти

В урбанизираните градски условия, за да е пълна хармонията е задължително присъствието на дървета и храсти. Техния правилен подбор е една от най-важните дейности в озеленяването на дворове, паркове и градини. засаждане на дървета и храсти Процесът на засаждане на дървета е особено уязвим момент, в който е нужно да се внимава за няколко ключови момента:

 • да се следи за състоянието на корените;
 •  за посоката на слънцето;
 • за почва, слънце и вода;
 • дърветата не се чувстват добре сами;
 

За да сме сигурни в качественото изпълнение на процеса, ние от Amazing Gardens предлагаме доставка на всичко необходимо за засаждането на дървета и храсти – почва, растения, торове и т.н.

Засаждане на жив плет

Неизменна част от добре изглеждащата градина е живият плет. Той внася особено очарование, като огражда нашето градинско пространство и го прави зелено и естетично.

Алпинеум

Изграждането на алпинеум създава уникалност, уют и приятна атмосфера в зелените площи. При правилно намерено място и ако изпълнението е качествено, скалните кътове обикновено се превръщат в най-уютното място в градината. Те позволяват разгръщане на фантазията, чрез използване на резнообразни растителни видове. Алпинеумите придобиват все по-широка популярност, като метод за разкрасяване на каменисти терени.

Засаждане на цветя

Озеленяването на градината няма да е пълно, ако не са включени по подходящ начин и акценти с цветни петна. Цветята създават яркост, свежест и разнообразие във всеки двор или градина. При работа в подходящия сезон и правилна техника на засаждане на сезонни и многогодишни цветя, те ще се развиват правилно и ще разгърнат пълния си потенциал.

 • Най-удобно време за засаждане на многогодишни цветя е скоро след тяхното прецъфтяване.
 • Пролетноцъфтящите – садят се късна пролет, а лятно и есенноцъфтящите – през август-ноември.
 • Цъфтящите през пролетта луковични се засаждат през ранна есен, цъфтящите през есента – юли, нестоудоустойчивите – през ранна пролет.
 • Зацветяването се извършва през хладните часове на деня или при облачно време. След засаждане на цветята почвата около тях се отъпква и се полива обилно.

Озеленяване на билкова градина

Съчетаване на приятното с полезното намира своето проявление и в градинското озеленяване, чрез изграждане на ароматна билкова градина. Всеки стопанин изпитва пълно удовлетворение в случаите на доброто съчетание на аромат, красиво цветово съчетание и лековити билки, които да му бъдат под ръка във всеки един момент.

Вертикални градини с декоративни растения

Последните години навлиза модата на т.н вертикани градини. Това са вертикални системи за засаждане, използвани по вътрешните или външните стени на сградите. Вертикалните градини са естетически приятни, устойчиви и допринасят за озеленяване в градски условия, като използват вертикални повърхности.

Вертикално озеленяване прилагаме в интериора и при външното озеленяване. Това е вид озеленяване подходящо както за малки прострнства, така и за озеленяване на фасади на сгради.Уникалност има във изработването на всяко пано в интериора и във вертикалните градини с ароматни растения.

Покривни градини – озеленяване на тераси, балкони, плоски и наклонени покриви

В отговор на климатичните промени и затоплянето на климата, една от водещите тенденции в модерното озеленяване е изграждането на покривни градини. Все повече архитекти планират направа на покривни градини още в етап проектиране на новите сгради. Предимствата на тези покриви са наистина много, като се започне от отличната хидроизолация и се стигне до уникалната визия и усещане, които създават тези градини.

Капково напояване за вашата градина и автоматизирани поливни системи

Количеството вода и нейното равномерното разпределение върху терена е от съществено значение за растенията в градината. Различните растения в градината имат нужда, както от количество вода, което е строго специфично, така и начина за напояване трябва да е подбран според особеностите на всеки вид. цветя с поливна система Недостатъчното количество влага води в най-общия случай до засушаване и изсъхване, а при преполиване до загниване на кореновата система.

Най-рационалното действие е изграждане на поливна система, която ще е ефективното решение на всички проблеми. Поливната система е много практичен избор за всяка градина, защото:

 • Чрез нея се реализира значителна икономия на вода, необходима за поливането на двора и градината;
 •  Създава удобство, освобождавайки стопанина от неудобството от разпъване на маркучи и разпръсквачи, и от търсенето на отговори на въпросите дали сме успели да полеем или просто сме преполяли градината си.

Гарантира удоволстие от хубавата градина и усещането, че няма нищо по – приятно от това, да седнем на удобно място и да съзерцаваме резултата от добре свършената работа.

4.5/5 - (86 votes)
Call Now Button