Как да се справим с Боровата процесионка

borova protzesionka

Как да се справим с Боровата процесионка: Ефикасни методи за контрол

Боровата процесионка представлява сериозен проблем за горите в много региони. Този вид гъсеници, известен с научното си име Thaumetopoea pityocampa, можете да го разпознаете по характерните си бели кокони и следите от опустошение, които оставя в боровите гори. Те са не само вредители на дърветата, но и здравословен риск за човека, което налага спешни и ефективни мерки за контрол.

Боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е стопански значим вредител в целия си ареал, обхващащ средиземноморския район.

Нейната вредност може да се разглежда предимно в следните три аспекта: T pityocampa напада в най-силна степен насажденията върху ерозирани терени, където растящите дървета се проявяват в качеството на пионерни видове с определени почвообразуващи функции.

При влошените лесорастителни условия дърветата са физиологически отслабнали и инвазията на вредителя може да доведе до тяхното изсъхване; боровата процесионка обезлиства дърветата и намалява продуктивността на насажденията, с което нанася преки икономически загуби; в средиземноморските страни голяма част от иглолистните гори са разположени около курортни селища.

Боровата процесионка е опасен алергент и с това си качество влияе изключително негативно върху рекреационните функции на тези насаждения. Космиците на гъсениците съдържат уртикарни субстанции, които предизвекват дерматити.

Проучванията на яйчните паразитоиди показват, че в някои райони се наблюдава висока степен на опаразитяване и паразитоидите са един от съществените природни регулатори на числеността на боровата процесионка.

Вашият подход към проблема с боровата процесионка трябва да бъде многостранен. Включва информираност за начините на разпространение и жизнения цикъл на вредителя, за да можете по-добре да защитите вашата гора или градина. На първо място, е важно да се открият и премахнат опасните гнезда на гъсениците преди те да се трансформират в пеперуди. Пръскането с инсектициди често се препоръчва като ефикасно решение, но трябва да бъде приложено разумно и в съответствие със законовите норми и мерки за безопасност.

Поддържането на добра хигиена на обектите и редовното следене за признаци на зараза са също критични стъпки в борбата с боровата процесионка. Употребата на механични и биологични методи може да допринесе за намаляване на популацията на вредителите, като по този начин се ограничи тяхното разпространение. Защитете себе си и вашата среда, като предприемете правилните стъпки за управление на този опасен вредител.

Биология и разпространение на боровата процесионка

Боровата процесионка е вредител, който може да причини значителни щети на иглолистни насаждения. Разбирането на нейната биология и разпространение е ключово за управлението на нейното нахлуване.

Таксономично класифициране

 • Царство: Animalia
 • Тип: Arthropoda
 • Клас: Insecta
 • Разред: Lepidoptera
 • Семейство: Thaumetopoeidae
 • Род: Thaumetopoea
 • Вид: Thaumetopoea pityocampa (боровата процесионка)

Боровата процесионка принадлежи към семейство Thaumetopoeidae и е вид пеперуда, която на стадий гъсеница може да причини алергични реакции у хората.

Жизнен цикъл

Боровата процесионка преминава през четири основни етапа:

 1. Яйце – откладат се в клъстери върху клоните на дърветата.
 2. Гъсеница – активно се хранят с иглите на боровите дървета.
 3. Кукла – развиват се в почвата под заразените дървета.
 4. Пеперуда – способни са да летят и разпръскват яйцата си.

Продължителността на жизнените етапи варира в зависимост от климатичните условия. Гъсениците могат да се наблюдават през пролетта, образувайки характерните процесии.

Хабитати и географско разпределение

Боровата процесионка е типичен населител на:

 • Иглолистни насаждения: особено предпочитани са дърветата от рода Pinus.
 • Географско разпределение: Средиземноморския басейн, и по-специално южна Европа.

Разпространението на вида съвпада с наличието на подходящи хабитати и благоприятни климатични условия. Мониторинг и мерки за контрол са необходими в районите, където се наблюдава нейното присъствие.

Обособените три области в ареала на T. pityocampa в България, разделени по географски принцип се отличават с формовото разнообразие на вида:

 • хабитатите в Югозападна България са заети от типичната средиземноморска, зимна форма, зимуваща в къделите и какавидира напролет;
 • в Източни Родопи са застъпени местообитанията с лятната форма, при която развитието на стадий гъсеница приключва през есента и хибернира в стадий предкакавида в почвата. Това са землищата на: с. Кирково, с. Янино, с. Дюлица, с. Медевци, с. Каялоба, с. Дрангово, с. Джерово, с. Домище, с. Хвойна, Асеновград (Добростан), Кърджали.
 • В Централна България обитават, смесено в един и същ биотоп и двете форми. В останалите балкански страни е разпространена зимната форма.

Въздействия и вреди от боровата процесионка

Боровата процесионка е вредител, който причинява значителни проблеми както на иглолистните насаждения, така и за здравето на хората и животните. Те се характеризират със силно вредно въздействие, предизвиквайки обезлистване на дърветата, намаляване на биоразнообразието и представляват здравословен риск заради алергени.

Обезлистване и физиологично отслабване на дърветата

Гъсениците на боровата процесионка изяждат иглиците на дърветата, което води до обезлистване и физиологично отслабване. Повторното обезлистване в продължение на няколко години може да доведе до загиване на дърветата.

 • Обезлистване: Големи площи от иглолистна растителност загубват своята листва.
 • Физиологично отслабване: Дърветата стават по-податливи на болести и други вредители.

Повреди в горските територии и биоразнообразието

Атаката от боровата процесионка води до намаляване на гъстотата и здравината на горските насаждения. Това нарушава хранителните вериги и ограничава биоразнообразието в горските екосистеми.

 • Намаляване на гъстотата на горите: Създава се подходяща среда за разпространение на други вредители.
 • Ограничаване на биоразнообразието: Изчезването или отслабването на определени видове води до дисбаланс в екосистемите.

Здравословни опасности за хора и животни

Парливите космици на гъсениците предизвикват алергични реакции, като сърбеж, зачервяване на кожа и респираторни проблеми. Особено уязвими са децата и домашните животни поради тяхната висока чувствителност.

 • Алергични реакции: Вдишването на белите къдели от парливите космици може да предизвика алергии.
 • Здраве на хората и животните: Непосредствен контакт с контаминирани предмети или зони може да доведе до сърбящи обриви или дори анафилактичен шок при тежки случаи.

Боровата процесионка изисква своевременно сигнализиране и ефективен контрол, за да се намали вредата върху околната среда и здравето.

Предотвратяване и контрол на нашествието

Управлението на нашествието от Боровата процесионка изисква задълбочено внимание и действия. Подготовката и бързата реакция са ключови за минимизиране на риска от разпространение.

Лесозащитни мероприятия и мониторинг

Лесозащитни мероприятия се налагат с цел ранно откриване и предотвратяване разпространението на процесионката. Редовният мониторинг на засегнатите райони е важен за проследяване на популацията.

 • Инспекции: Произвеждайте годишни инспекции на боровите дървета за наличие на гнезда.
 • Докладване: Създайте система за докладване при намиране на гнезда.
 • Картографиране: Използвайте GPS картографиране за отбелязване на заразените зони.

Методи на контрол

Механично отстраняване на гнезда и химично третиране са два основни метода. Бъдете внимателни при използване на биоциди, тъй като те трябва да се прилагат според националните регулации.

 1. Механично: Носете предпазно облекло при премахване на гнезда.
 2. Химично: Прилагайте одобрени инсектициди в спокойно време, без вятър, за да избегнете разпръскване.
 3. Биологично: Използвайте естествени хищници на процесионката като птици и определени видове насекоми.

Предпазни мерки и информираност

Предпазните мерки са критични за защита на здравето на хората. Разпространете информация за рисковете от контакт с гъсениците сред местните общности.

 • Образование: Провеждайте информационни кампании за подсигуряване на знания за рисковете.
 • Сигнализация: Поставяйте предупредителни табели в засегнатите райони.
 • Лична защита: Информирайте населението как да се защитава при работа или престой в близост до заразени райони.

Боровата процесионка предизвиква тежки алергични реакции, задушаване и дори смърт

Сигнал за нашествие на опасни гъсеници у нас. Насекомото борова процесионка предизвиква тежки алергични реакции, задушаване и дори смърт. Опасна е не само за домашните любимци, но и за децата, алармират специалисти. За последните няколко седмици има сигнали в социалните мрежи на стопани, които са загубили кучетата си след фатална среща с опасната гъсеница.

Телата на боровата процесионка отделят два алергена, обясни алергологът д-р Тихомир Мустаков. По думите му при среща с опасното насекомо половината хора образуват алергична, а другата половина – токсична реакция. Специалистът алармира, че ако домашен любимец оближе насекомото, може да се стигне до некроза на езика му, до задух и смърт.

Екологът към Община Казанлък Петя Николова сподели, че нападението от борова процесионка е слабо – под 30%. “Използваме биологичен метод за справяне. През юни ще заложим феромонови уловки. Те ще хващат мъжките видове. Дърветата се обезлистяват и унищожават от насекомото. В момента гъсениците какавидират и шушулките им са празни. Предстои да изрежем пашкулите по дърветата”, отбеляза тя.

Д-р Генко Мирев от общинския приют уточни, че пораженията зависят от имунната система на животното, което е било в допир с насекомото. “Някои са страшно алергични, правят анафилактичен шок. Зависи и от количеството власинки, погълнати от животното”, посочи той.

Използвани са материали от:
https://nnpos.wordpress.com/

nova.bg

ОЦЕНИ
Call Now Button