Технически характеристики

  • Размер на касетите – 54 x 54 x 9 cm
  • Абсорбция на вода – около 20 l/m2
  • Тегло при пълно водонасищане – 58 kg/m2
Код: MobiRoof Категория:

Описание

MobiRoof е система за екстензивно покривно озеленяване. Състои се от модулни касети с растения от р.Sedum, които просто се полагат върху готов покрив или готова кореноустойчива хидроизолационна мембрана. Култивирани са 4-6 различни вида тлъстига.

Предимства на MobiRoof

  • Красив външен вид през всеки сезон
  • Абсорбира дъждовна вода
  • Бърз и лесен монтаж
  • Удължава живота на покривните изолации
  • Увеличава изолационни характеристики на покрива през зимата и лятото
  • Намялява CO2
  • Ниски разходи за поддръжка