Технически характеристики

 • разсмери на модулите 40 х 40 см
 • дебелина на система – 10 см, без растенията
 • вградена автоматизирана система за напояване и електронно дозиране на минерали
 • общо тегло при пълно водонасищане – 35-40 kg/m2
 • възможност за монтаж около прозорци и врати
Код: LivePanel Категория:

Описание

Представлява устойчива система за изграждане на зелени стени с живи растения в нови и съществуващи сгради, на закрито или открито.

LivePanel е модулна система. Модулите (касети за растенията) са със специален субстрат, който позволява на растенията да се прихванат и развият. Състои се от алуминиева конструкция с хоризонтални резервоари за вода и модули за растенията.

Посредством конструкцията, системата се закрепва към стената. Модулите за растенията са със специален субстрат, който позволява на растенията.

Редовете от модули се монтират един над друг и се захваща посредством алуминиева конструкция. Захранването на системата с вода и торове се осъществява посредством автоматизирана система за напояване и електронно дозиращо устройство за торене.

Богатият избор от растения, които могат да бъдат използвани в LivePanel, позволява голяма творческа свобода в дизайна.

Предимства на LivePanel

 • модулна система за живи стени
 • лесен и бърз монтаж
 • ниски разходи за поддръжка
 • свобода при дизайна и избора на растения
 • оборудвана с най-съвременна автоматизирана технология
 • зашитава стените от graffiti или пък ги прикрива
 • ниска потребност от вода (до 80% по-малко в сравнение с други системи)
 • създава здравословна среда за живот
 • топло- и звукоизолационни качетства
 • негорима
 • дълъг живот на системата
 • абсорбиране на фини прахови частици
 • възможност за фирмено лого
 • увеличава стойността на имота

Монтаж на LivePanel

Засаждане на растения в касетите